BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh personálnych zmien v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie,
že Mgr. Martin Vlačiky, PhD., poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, sa vzdáva funkcie predsedu komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom 22. októbra 2020.
B. volí
Mgr. Martina Vlačikyho, PhD., poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom 22. októbra 2020.
C. berie na vedomie,
že .........................................., poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, bol tajným hlasovaním podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zvolený za predsedu komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom 22. októbra 2020.