Bod č. 5

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 353/2011 zo dňa 27. 10. 2011, č. 891/2012 zo dňa 22. 11. 2012 - uzn. č. 1027/2013


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.