Bod č. 4

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 567/2012 zo dňa 26. 04. 2012 - uzn. č. 1026/2013


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.