BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Buocik Ján

Návrh na vyslovenie súhlasu s kúpou 49 % podielu v Infra Services, a. s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. žiada
1. zástupkyňu hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutí Výboru zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,

aby úhrada kúpnej ceny za kúpu 201 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti Infra Services, a. s., od spoločnosti GRAFOBAL GROUP development, a.s., bola realizovaná ako úhrada iba v peniazoch bez započítania do kúpnej ceny hodnoty areálu na Hraničnej ulici v Bratislave. Hodnota areálu na Hraničnej ulici bude uhradená v peniazoch v rovnakej hodnote, ako je hodnota areálu na Hraničnej ulici určená v hodnote 2 500 000,00 Eur. V súlade s uvedeným sa nájomná zmluva medzi spoločnosťou GRAFOBAL GROUP development, a.s., ako prenajímateľom a spoločnosťou Infra Services, a. s., ako nájomcom, predmetom ktorej má byť prenájom areálu na Hraničnej ulici, nebude uzatvárať.