BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Nový návrh uznesenia)

Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny investor Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
vymenovanie Karola Machánka za riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy, so sídlom Záporožská 5, 852 92 Bratislava, ku dňu 01. 04. 2020.