BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa/ky príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. odvoláva
Ing. Vladimíra Greža z funkcie riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO 30794544, dňom .....................
 
B. vymenúva
​Mgr. Katarínu Hulíkovú do funkcie riaditeľky mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO 30794544, dňom .....................