BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Pätoprstá Elena

Clean Mobility

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

za slovo projekt doplniť slová Clean Mobility