Bod č. 4

Diskusia o výške členského príspevku Hl. mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.