Bod č. 2

Informácia o účtovnej závierke Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) za rok 2018 a správe o hospodárení BTB za rok 2018


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.