Bod č. 8

Informácia z finančnej sekcie a kancelárie riaditeľa Magistrátu BA o možnostiach stanovenia výšky dane za ubytovanie


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.