BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Vetrák Milan

Rôzne

Mestské zastupiteľstvo

žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy,
aby zúžil rozsah poverenia (licencie), ktoré udeliilo hlavné mesto SR Bratislava Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť, na odťah vozidiel, a to tak, aby Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, zabezpečoval buď sám alebo prostredníctvom externého subjektu odťah vozidiel výlučne v prípadoch, ak tieto vozidlá predstavujú prekážku MHD na cestách a pozemných komunikáciách v správe hlavného mesta SR Bratislavy.