BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20. 04. 2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Slovenským zväzom ľadového hokeja

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. návrh znenia dodatku k rámcovej zmluve o spolupráci uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenským zväzom ľadového hokeja dňa 20. 04. 2011,
 
2. návrh znenia memoranda o spolupráci pri podpore ľadového hokeja na území hlavného mesta SR Bratislavy medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenským zväzom ľadového hokeja.