BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, s účinnosťou od 1. októbra 2018.