BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 08. 2018 a k 15. 7. 2018

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
1.1 č.    401/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016
1.2 č.    943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017 a č. 997/2017 časť C bod 1 zo dňa 20. 11. 2017, ktorým bolo prelomené veto primátor hlavného mesta SR Bratislavy
1.3 č.  1126/2018 časť B zo dňa 25. 4. 2018
1.4 č.  1126/2018 časť C zo dňa 25. 4. 2018
1.5 č.  1128/2018 časť B zo dňa 25. 4. 2018
1.6 č.  1128/2018 časť C zo dňa 25. 4. 2018
1.7 č.  1158/2018 časť D bod 1 zo dňa 26. 4. 2018
1.8 č.  1158/2018 časť E zo dňa 26. 4. 2018
1.9 č.  1158/2018 časť F zo dňa 26. 4. 2018
1.10 č.  1158/2018 časť G body 1 a 2 zo dňa 26. 4. 2018
1.11 č.  1158/2018 časť H zo dňa 26. 4. 2018
1.12 č.  1158/2018 časť I zo dňa 26. 4. 2018
1.13 č.  1159/2018 časť B zo dňa 26. 4. 2018
 
2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
2.1 č.    524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001
2.2 č.    240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003
2.3 č.  1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010
2.4 č.      21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011
2.5 č.    924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012
2.6 č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
2.7 č.  1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013
2.8 č.  1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013
2.9 č.  1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013
2.10 č.  1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014
2.11 č.  1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014
2.12 č.    135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015
2.13 č.    172/2015 zo dňa 11. 6. 2015
2.14 č.    485/2016 zo dňa 28. 4. 2016
2.15 č.    742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017
2.16 č.    942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017
2.17 č.    997/2017 časť B bod 1 zo dňa 20. 11. 2017
2.18 č.  1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017
2.19 č.  1034/2018 bod 1 podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018
2.20 č.  1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018
2.21 č.  1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 21. 2. 2018
 
3. Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava, ktoré nie je možné splniť, nakoľko by prišlo k porušeniu platnej legislatívy
 
3.1 č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018
3.2 č. 1113/2018 časť B bod 2 zo dňa 22. 3. 2018
B. schvaľuje
4. Určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy:  
 
p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia
zo dňa
pôvodný termín nový termín
splnenia uznesenia
4.1 primátor 742/2017
časť B bod 3
zo dňa 29. 3. 2017
15. 4. 2017
Predlžované termíny:
30. 6. 2017
31. 10. 2017
30. 6. 2018
31. 10. 2018
4.2 primátor 1031/2017
zo dňa 8. 12. 2017
do marca 2018
Predlžované termíny:
31. 5. 2018
31. 10. 2018
30. 11. 2018
4.3 primátor 1034/2018
bod 1 podbod 1.1
zo dňa 21. 2. 2018
26. 4. 2018
Predlžované termíny:
31. 5. 2018
31. 10. 2018
30. 11. 2018
4.4 primátor 1058/2018
bod 2
zo dňa 21. 2. 2018
31. 3. 2018
Predlžované termíny:
27. 9. 2018
31. 3. 2019
4.5 primátor 1097/2018
časť B body 1 a 2
zo dňa 21. 2. 2018
1. 6. 2018 30. 11. 2018