BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, Bratislava, IČO 35847689:

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti KSP, s.r.o., za rok 2017.
2. Návrh spoločnosti na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017.