BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
opravnú riadnu účtovnú závierku organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu za rok 2016, ktorá bude predmetom schvaľovania na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu.
B. berie na vedomie
riadnu účtovnú závierku organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu za rok 2017, ktorá bude predmetom schvaľovania na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu.