BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300:

1. Riadna individuálna závierka spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., za rok 2017.
2. Návrh predstavenstva na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., za rok 2017.
3. Návrh dozornej rady na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., za rok 2017.