BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. zrušuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/1995 zo dňa 26.01.1995 o pravidlách odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prijatých uzneseniami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 290/1996 zo dňa 25.04.1996, 354/1996 zo dňa 27.06.1996, 434/1996 zo dňa 19.12.1996, 547/1997 zo dňa 29.05.1997, 781/1998 zo dňa 28.05.1998, 344/2000 zo dňa 29.06.2000, 425/2004 zo dňa 24.6.2004 a bod 2 v časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 642/2009 zo dňa 05.06.2009 dňom 30.06.2018
 
B. schvaľuje
​Poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami s účinnosťou od 01.07.2018