BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 04. 2018

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
1.1 č.    624/2016 zo dňa 27. 10. 2016
1.2 č.  1034/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018
1.3 č.  1050/2018 zo dňa 21. 2. 2018
1.4 č.  1104/2018 časť D bod 1 zo dňa 21. 2. 2018
 
2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
2.1 č.   293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996
2.2 č.   661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997
2.3 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011
2.4 č.   441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012
2.5 č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012
2.6 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
2.7 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013
2.8 č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013
2.9 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014
2.10 č. 1743/2014 časť C bod 1 zo dňa 25. 9. 2014
2.11 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015
2.12 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016
2.13 č.   997/2017 časť B bod 1 zo dňa 20. 11. 2017
2.14 č.   998/2017 časť H zo dňa 20. 11. 2017
2.15 č. 1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017
2.16 č. 1034/2018 bod 1 podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018
2.17 č. 1043/2018 zo dňa 21. 2. 2018
2.18 č. 1104/2018 časť D bod 2 zo dňa 21. 2. 2018
2.19 č. 1160/2018 časť B bod 1 zo dňa 26. 4. 2018
B. schvaľuje
3. Určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
 
p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia
zo dňa
pôvodný termín nový termín
splnenia uznesenia
3.1 primátor 998/2017
časť H bod 3
zo dňa 20. 11. 2017
31. 12. 2017
Predlžované termíny:
30. 4. 2018
31. 12. 2018
3.2 primátor 1031/2017
zo dňa 8. 12. 2017
marec 2018
Predĺžený termíny:
31. 5. 2018
31. 10. 2018
3.3 primátor 1034/2018
bod 1 podbod 1.1
zo dňa 21. 2. 2018
26. 4. 2018
Predĺžený termíny:
31. 5. 2018
31. 10. 2018
3.4 primátor 1097/2018
časť B bod 3
zo dňa 21. 2. 2018
1. 6. 2018
 
31. 12. 2018
3.5 primátor 1160/2018
časť B bod 1
zo dňa 26. 4. 2018
31. 5. 2018 máj 2019