BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh: Prerozdelenie finančných prostriedkov z Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

poskytnutie dotácie z Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na projekty:

1. Revitalizácia športového areálu na Černockého 2, Bratislava-Rača, názov organizácie: Futbalový klub Rača, o.z., Černockého 2, Bratislava-Rača, v sume 47 250,00 Eur.
2. Rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu, Hargašova 5, Bratislava-Záhorská Bystrica, názov organizácie: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, Bratislava, v sume 180 000,00 Eur.
3. Modernizácia športového areálu Novohradská II. etapa, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov, názov organizácie: Nadácia Novohradská, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov, v sume 40 000,00 Eur.