BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Žiadosť Národného tenisového centra, a.s., o dotáciu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na Opravu osvetľovacej sústavy NTC, výmenu povrchov tenisových dvorcov a opravu sociálnych zariadení

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
dotáciu Národnému tenisovému centru, a.s., v sume 100 000,00 Eur na opravu osvetľovacej sústavy, výmenu povrchov tenisových dvorcov a opravu sociálnych zariadení.