BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 35

Návrh na nájom nebytového priestoru na Sedlárskej ulici v Bratislave, na pozemku registra „C“ parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (bod bude prerokovaný o 16:30 h ako tretí po vystúpení občanov)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.