BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 22

Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Moravská ulica, parc. č. 11371/2-3, parc. č. 11371/7, parc. č. 11371/11-13, parc. č. 11371/29-30, parc. č. 11371/36-38, parc. č. 11371/44, parc. č. 11371/49, parc. č. 11371/58, parc. č. 11371/60, parc. č. 11371/62 a parc. č. 11371/65

Upozornenie na písaciu chybu
V materiáli je chybne uvedené meno žiadateľky o kúpu pozemku pod stavbami radových garáží. Nesprávne uvedené meno: Milada Lalohová. Správne má byť: Milada Laholová.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.