BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 51

Návrh na zmenu doby nájmu z doby neurčitej na dobu určitú 20 rokov v nájomnej zmluve č. 078306250800 na nájom nebytových priestorov vo výmere 174,66 m2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves pre Petra Ložana so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.