BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 22

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Ing. Gustávovi Lacovi a JUDr. Pavlovi Baginovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.