BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení ulice v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Vrakuňa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Vrakuňa, s účinnosťou od 01. 01. 2018.