BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2017 a k 31. 01. 2018

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
1.1 č.   1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014
1.2 č.     503/2016 časť B bod 7 zo dňa 26. 5. 2016
1.3 č.     521/2016 časť B zo dňa 29. 6. 2016
1.4 č.     526/2016 zo dňa 30. 6. 2016
1.5 č.     573/2016 časť B zo dňa 30. 6. 2016
1.6 č.     624/2016 zo dňa 27. 10. 2016
1.7 č.     684/2016 časť D bod 1, 2 a 3 zo dňa 8. 12. 2016
1.8 č.     716/2017 časť B zo dňa 26. 1. 2017
1.9 č.     723/2017 zo dňa 26. 1. 2017
1.10 č.     807/2017 zo dňa 27. 04. 2017
1.11 č.     867/2017 body 2 až 6 a bod 8 zo dňa 25. 5. 2017
1.12 č.     883/2017 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 29. 6. 2017
1.13 č.     922/2017 časť B zo dňa 27. 9. 2017
1.14 č.     952/2017 bod 1 zo dňa 28. 9. 2017
1.15 č.     952/2017 bod 2 zo dňa 28. 9. 2017
1.16 č.     955/2017 zo dňa 28. 9. 2017
1.17 č.     987/2017 časť A zo dňa 20. 11. 2017
1.18 č.     987/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017
1.19 č.     987/2017 časť C bod 1 zo dňa 20. 11. 2017
1.20 č.     987/2017 časť C bod 2 zo dňa 20. 11. 2017
1.21 č.     987/2017 časť C bod 3 zo dňa 20. 11. 2017
1.22 č.     988/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017
1.23 č.     989/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017
1.24 č.     998/2017 časť G bod 5 zo dňa 20. 11. 2017
1.25 č.     999/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017
1.26 č.   1004/2017 body 1 a 2 zo dňa 20. 11. 2017
1.27 č.   1005/2017 časť C zo dňa 7. 12. 2017
1.28 č.   1006/2017 časť C bod 2 zo dňa 7. 12. 2017
1.29 č.   1010/2017 časť B zo dňa 7. 12. 2017
1.30 č.   1010/2017 časť C zo dňa 7. 12. 2017
1.31 č.   1014/2017 časť B zo dňa 8. 12. 2017
1.32 č.   1030/2017 bod 2 zo dňa 8. 12. 2017
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
2.1 č.     306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015
2.2 č.     357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996
2.3 č.     186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999
2.4 č.     260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 časť B zo dňa 1. 3. 2007
2.5 č.     383/2000 zo dňa 14. 9. 2000283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000
2.6 č.     383/2000 zo dňa 14. 9. 2000383/2000 zo dňa 14. 9. 2000
2.7 č.       44/2003 zo dňa 6. 3. 2003
2.8 č.     691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005
2.9 č.   1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006
2.10 č.   1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006
2.11 č.     941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010
2.12 č.   1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010
2.13 č.       21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011
2.14 č.     402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011
2.15 č.     467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012
2.16 č.     639/2012 zo dňa 27. 6. 2012
2.17 č.     673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012
2.18 č.     673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012
2.19 č.     673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012
2.20 č.     924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012
2.21 č.     943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013
2.22 č.     954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013
2.23 č.     971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
2.24 č.   1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013
2.25 č.   1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013
2.26 č.   1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013
2.27 č.   1410/2014 časť C zo dňa 30. 1. 2014
2.28 č.   1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014
2.29 č.   1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014
2.30 č.   1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014
2.31 č.   1798/2014 časť C body 5 - 7 zo dňa 23. 10. 2014
2.32 č.     135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015
2.33 č.     172/2015 zo dňa 11. 6. 2015
2.34 č.     485/2016 zo dňa 28. 4. 2016
2.35 č.     519/2016 zo dňa 29. 6. 2016
2.36 č.     704/2016 časť C zo dňa 8. 12. 2016
2.37 č.     789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017
2.38 č.     943/2017 časť C bod 2 zo dňa 28. 9. 2017
2.39 č.     998/2017 časť G bod  6 zo dňa 20. 11. 2017
2.40 č.     998/2017 časť H zo dňa 20. 11. 2017
2.41 č.   1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017
2.42 č.   1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017
2.43 č.   1030/2017 bod 1 zo dňa 8. 12. 2017
2.44 č.   1030/2017 bod 3 zo dňa 8. 12. 2017
2.45 č.   1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017
 
3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
3.1 č.     742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017
3.2 č.     746/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017
 
4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bez určenia termínu splnenia
 
4.1 č.     401/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016
4.2 č.     569/2016 časť C zo dňa 30. 6. 2016
4.3 č.     619/2016 bod 2 podbod 2.3 zo dňa 29. 9. 2016
4.4 č.     668/2016 časť B bod 2 zo dňa 16. 11. 2016
4.5 č.     692/2016 časť B bod 4 zo dňa 8. 12. 2016
4.6 č.     766/2017 bod 2 zo dňa 29. 3. 2017
4.7 č.     772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017
4.8 č.     796/2017 bod 2 zo dňa 27. 4. 2017
4.9 č.     800/2017 zo dňa 27. 4. 2017
4.10 č.     856/2017 časť B body 3 a 4 zo dňa 25. 5. 2017
4.11 č.     859/2017 časť B bod 2 zo dňa 25. 5. 2017
4.12 č.     867/2017 bod 1 zo dňa 25. 5. 2017
4.13 č.     867/2017 bod 7 zo dňa 25. 5. 2017
4.14 č.     869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017
4.15 č.     901/2017 časť B zo dňa 27. 9. 2017
4.16 č.     948/2017 zo dňa 28. 9. 2017
4.17 č.   1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017
B. schvaľuje
5. Určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy:
 
p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia
zo dňa
 
pôvodný termín
 
nový termín
splnenia uznesenia
 
5.1 primátor 441/2012
časť B bod 2
zo dňa 2. 2. 2012
TK: 31. 1.
 každoročne
T: 26. 4. 2018
5.2 primátor 1743/2014
časť C bod 1
zo dňa 25. 9. 2014
TK: 15. 12.
každoročne
T: 26. 4. 2018
5.3 primátor 704/2016
časť C
zo dňa 8. 12. 2016
Pôvodný termín:
31. 3. 2017
Zmeny termínu:
31. 12. 2017
T: 31. 3. 2018
5.4 primátor 742/2017
časť B bod 3
zo dňa 29. 3. 2017
Pôvodný termín:
15. 4. 2017
Zmeny termínu:
30. 6. 2017
31. 10. 2017
31. 12. 2017 -neprijaté uznesenie
T: 30. 6. 2018
5.5 primátor 746/2016
časť B bod 3
zo dňa 29. 3. 2017
Pôvodný termín:
31. 12. 2017
T: 31. 12. 2018
5.6 primátor 998/2017
časť H
zo dňa 20. 11. 2017
Pôvodný termín:
31. 12. 2017
T: 30. 4. 2018
5.7 primátor 1001/2017
časť B bod 2
zo dňa 20. 11. 2017
Pôvodný termín:
15. 2. 2018
T: 30. 6. 2018
5.8 primátor 1030/2017
bod 1
zo dňa 8. 12. 2017
Pôvodný termín:
február 2018
T: do 31. 12. 2018
5.9  primátor 1030/2017
bod 3
zo dňa 8. 12. 2017
 
Pôvodný termín:
20. 12. 2017
T: do 31. 12. 2018
5.10 primátor 1031/2017
zo dňa 8. 12. 2017
Pôvodný termín:
do marca 2018
T: do 31. 12. 2018
C. zrušuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 578/2016 body 4 a 5 zo dňa 6. 9. 2016.