BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
informáciu o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.
B. odporúčapredsedom komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
​aby navrhli odvolanie tých členov-neposlancov zo svojich komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých dochádzka je nižšia ako 50 % a na ich miesta už nedopĺňali ďalších členov z radov občanov-neposlancov.