BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2017

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informačnú správu o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v roku 2017.

zrušuje
​časť B uznesenia č. 747/2017 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 29. 03. 2017.