BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
informáciu o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.
B. schvaľuje
​rozšírenie zliav pre deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú v Bratislave trvalé bydlisko.
C. žiadaBratislavskú integrovanú dopravu, a. s.,
​informovať partnerov IDS BK o schválení zliav a spracovať návrh dodatku k Cenníku IDS BK.

                                                                                        T: 15. 03. 2018