BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

Realizačný plán Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018.