BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018.