BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Chren Martin

Návrh uznesenia Výzva na zabezpečenie kontroly kvality vody v lokalitách postihnutých skládkou toxického odpadu vo Vrakuni

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiadaministra životného prostredia Slovenskej republiky
aby pre obyvateľov mestských častí hl. mesta SR Bratislavy (Vrakuňa, Ružinov, Podunajské Biskupice), ktorých zdravie a život je ohrozený kontamináciou podzemných vôd zo skládky nebezpečného a toxického odpadu vo Vrakuni, zabezpečil bezplatné testovanie vzoriek vody zo studní a prameňov na známe nebezpečné látky, kontaminujúce podzemné vody zo zdrojov tejto skládky.