BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o valnom zhromaždení BVS - ako piaty po obedňajšej prestávke

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370:
 
1.Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2016
2.Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2016