BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
správu o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016.