BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, IČO: 35847689:

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti KSP, s.r.o., za rok 2016.
2. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia z roku 2016​.