BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., dňa 30. júna 2017

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 35732881, dňa 30. júna 2017:

1. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2016.
2. Návrh  na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016​.