BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Hrčka Ján

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 - ako tretí pod po obedňajšej prestávke

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
v bode 2.a Bežné výdavky + 100 000,00 Eur SNP sa zníži a 1 000 000,00 Eur ostane ako prebytok.