Bod č. 16

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 1574/4, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.