BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 3

Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúceho sa novovytvorených pozemkov parc. č. 829/3 a 2672/7 nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vajnory, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štelárovcov v spoluvlastníckom podiele ½ a do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mažárovcov v spoluvlastníckom podiele ½


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.