Úplné znenie rokovacieho poriadku v znení dodatkov 1 - 3