BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 0a

Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v znení všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2016


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.