BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 7

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19548/3 za parc. č. 18338/2 s Ing. Stanislavom Polákom s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.