BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 7

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1250, parc. č. 1251, parc. č. 1252/1, parc. č. 1252/2, parc. č. 1253/1, parc. č. 1253/7, a stavby, súpis. č. 8232, pre Asociáciu ochrancov zvierat na Slovensku so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.