Bod č. 4

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – doplnenie čl. 78a – pôsobnosť mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie cudzinca


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.