BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 18

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 1574/4 - Pri mlyne, do podielového spoluvlastníctva Danielovi Panákovi, Ing. Barbore Panákovej a Ing. Mariánovi Bohunskému, Mgr. Margite Bohunskej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.