BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 15

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu spoluvlastníckeho podielu na stavbe „Zberný dvor – Rača“ v Bratislave, na pozemkoch par. č. 1463/1 a parc. č. 1463/5, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava-Rača so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.