BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 6

Protest prokurátora proti § 1 ods. 3 písm. c), § 2 ods. 1, ods. 4 písm. b), c), ods. 9, ods. 10, ods. 13, § 3 ods. 1, ods. 2, ods.3, ods. 4, ods. 6, § 4 ods. 2, ods. 3 ,ods. 4 a § 7 Všeobecne záväzného nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 z 08. 12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania je zaplatenia - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.