Bod č. 3

Informácia o prerokovaní návrhu Aktualizácie územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.