BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1

Informácia o stave prípravy: „Atlas-u dopadov zmeny klímy na územie Hlavného mesta SR
Bratislava“ a ,,Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na
území hlavného mesta SR Bratislavy - priebežná správa za roky 2017-2018“


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.